Ay Çevre Bilgi Güvenliği Politikası, kurumumuzun tüm iş süreç dokümanları elektronik ortama aktarılmakta ve saklanmaktadır. Dolayısı ile tüm bu süreçlerin güvenliği ISO 27001 standardı uygulanarak sağlanmaktadır.

AY ÇEVRE ve çalışanları olarak amacımız, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirerek iş süreçlerimizdeki her türlü bilgi varlığımızın gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü yetkisiz değişimlerden korumak, yetkiler dâhilinde kullanılabilirliğini ve erişimini sağlamaktır.

Ay Çevre Bilgi Güvenliği Politikası ve çalışanları olarak hedefimiz;

* Kurumumuzun ve müşterilerimizin güvenilirliğini ve imajını korumak,

* Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak, tüm süreçler boyunca kontrolünü sağlamak,

* Oluşabilecek riskleri belirlemek ve sistematik olarak yönetmek,

* Hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak her türlü eğitim ve teknik desteğin alınmasını gerçekleştirmek.