Ay Çevre Geri Dönüşüm İsg ve Çevre Politikası; tesislerinde ve hizmet verdiği tedarikçilerinin atık sahalarında saha operasyonlarını yürüten çalışanlarının Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına azami düzeyde uymalarını teşvik eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Ay Çevre Geri Dönüşüm İsg ve Çevre Politikası, uygulamaya çalıştığı İSG politikalarını hedeflerle destekleyerek ve sürekli gözden geçirerek; bütüne yaymak için çalışmalar yürütür.
  • Yeni başlayacağı her farklı faaliyetten önce Risk Analizi yapar, riskleri önceden tespit etmeye önem verir.
  • Çok Tehlikeli İşler Sınıfı’nda faaliyet gösteren AY ÇEVRE; meslek hastalıklarının önlenmesi noktasında kullanılması zorunlu alanlarda KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar)’lerin kullanılmasını özendirir.
  • Çalışanlarını İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve bu konuda iyi bir bilince erişmelerini sağlar.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki uygulamaları ile gerek çalışanlarının gerekse 3.tarafların katılımı ve görüşlerinin alınması sağlanır.

Çevre

  • Çevre amaç ve hedeflerinin saptanarak gözden geçirilmesini sağlar.
  • Çevre ile ilgili yasal ve diğer tüm gerekliliklere uyulmasını sağlayarak, müşteri memnuniyetini hep üst seviyede tutmayı hedefler.
  • Kirlenmenin önlenmesini ve çevre etkileşiminin sürekli iyileştirilerek geliştirilmesini sağlayarak, çevrenin korunmasını önemser.
  • Çevre performansının sürekli arttırılması için taşeron, müşteri ve kendi sahasında yürütülen faaliyetlerde sürecin eksiksiz bir şekilde gözetilerek uygulanmasını sağlar.
  • Yürürlükte bulunan İSG ve çevre mevzuatlarına ek olarak ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak İSG ve çevre politikalarının, AY ÇEVRE işletmesinin tüm noktalarında eksiksiz bir şekilde uygulanmasını bir kurum kültürü haline getirir ve sürekliliğini sağlamayı amaçlar.

Atık yönetimi, Çevre ve geri dönüşüm, Çevre, Atık, Çevre atık, Hurda karbür, Recycling, Endüstriyel atık, Atık toplama alanı, Çevre atık yönetimi, E-waste, Hazardous waste, Atık yönetimi ve geri dönüşüm, Ay hurda geri dönüşüm, Hurda fosfor bronz araiş, Fosfor bronz araiş, Bakır geri dönüşüm, Sökülecek hurda satışı, Hurda kalay, Kablo plastiği hurda fiyatı, Battery disposal, E waste, E-atık toplama merkezleri, Doğa atık, Tehlikesiz, Bayrec geri dönüşüm, Landfill site, Geri dönüşüm, Waste bind, Geri dönüşüm ptt, Recycled bottle, Çevresel atık, Atık pil toplama, Geri dönüşüm dernekleri, Geri dönüşüm kutusu, Gıda atık yönetimi, Endüstriyel dönüşüm, Hurda ayrıştırma, Atık ve geri dönüşüm, Çevre endüstriyel, Hurda saç, Kablo atıkları, Hurda paketleme presi, Sıfır atık renk skalası, Atık geri dönüşüm, Bakır çamuru, Ptt elektronik geri dönüşüm, Hurda pirinç, Bakır lama alanlarında hizmet vermekteyiz.